2011. május 30., hétfő

Előzmények - 3. rész: Engedélyeztetés

Na ez a rész volt a leghosszabb, legidegőrlőbb, legbosszantóbb szakasza az egész sztorinak.

Beadtuk a tervet tavaly november 23-án. A tervező szólt, hogy biztos kérnek majd hiánypótlást, az építésügyi előadó vérmérsékletétől és hangulatától függően. Kértek is.
Az építésügyi előadó, nevezzük csak N.T.-nak, olyan marhaságokon akadt fenn, mint hogy:
- a szintterület számítás, a zöldfelület számítás, és a beépítési százalék idomtervek külön-külön lapon kell hogy szerepeljenek,
- A lépcsőt az összes alaprajzon és metszeten be kell méretezni. (Általában az alaprajzon csak a vízszintes méretezés szerepel, a metszeteken csak a függőleges méretezés - nyilvánvaló okokból... :-)
- ja meg hogy egy oldalt véletlenül nem írtunk alá. (minden oldalt külön külön alá kell írni a tervezőnek, és a tulajdonosoknak is. Erre sem igen értem miért van szükség, hiszen az átvett tervrajzot átvételkor lefűzik, és lepecsételik, tehát utólag belefűzni úgysem lehetne semmit...)

Na jó. Beadtuk a hiánypótlást.

Ahogy Nagy Bandó mondta: ...és vártunk.... vártunk... vártunk....

Aztán december közepén jött egy levél, amelyben felszólítottak bennünket, hogy 8 napon belül írásban hitelt érdemlően bizonyítsuk, (így, vastagon szedve), hogy a ház melletti féltetőt ki, mikor, és milyen engedély alapján építette. Ez azért is pikáns, mert eleve az építési engedély kérelemben leírtuk, hogy tudjuk, hogy az a féltető engedély nélkül épült, és szabálytalan, és az engedélykérelemben vállaltuk is a lebontását.

A Zuram bement az Önkormányzatba. Elmondta, mi a helyzet, és hogy csak az építkezés idejére jó volna ha kaphatnánk rá fennmaradási engedélyt. N.T. mondta: nemlehet!!!... Majd szó szót követett, N.T.-vel egy szobában dolgozó előadó hölgy megjegyezte, hogy van rá legális lehetőség, hogy az építkezés idejére fennmaradjon a féltető, ha felvonulási épületként írásban megkérjük rá a fennmaradást... N.T. fekete pont!

Megkértük...

...vártunk....

...vártunk...

...vártunk...

Majd január 31. dátummal érkezett egy levél - február végén!!! - hogy 15 napon belül nyújtsuk be a Főkétűsz nyilatkozatát.
Bumm!!!!!

1. a jelenlegi szabályok értelmében nem kötelező a Főkétűsztől hozzájárulást kérni, elég, ha a tervező egyeztet a szolgáltatóval - ez megtörtént, és bele is írtuk az engedélykérelembe.

2. A Főkétűsz nem végez huzatszámítást, ezt egy külső céggel kell elvégeztetni, súlyos tízezrekért, majd a Főkétűsz csak rábólint. (vagy nem...)

3. A Főkétűsz ügyintézése elég érdekes: akinek van csókosa a hivatalban, annak pár nap, akinek nincs, annak 3 hét.

Hogy a fenébe nyújtsuk be 15 napon belül a kéményseprő szakvéleményt????

Elindítottuk a dolgot, kértünk a hiánypótláshoz határidő-hosszabbítást.
(Közben kiderült, hogy N.T-nek nem állt volna jogában a másodszori hiánypótlás bekérése, hiszen, - itt idézet a jogszabályból:

5. § Az építésügyi hatóság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ha

a) a kérelem hiányos, a kérelem beérkezését követő naptól számított tíz napon belül,

b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de kérelme a mellékletek építészeti-műszaki tartalma tekintetében hiányos, az a) pont szerinti hiánypótlást követő tíz napon belül

hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt

ezt a határidőt N.T úr már jócskán túllépte.

No mindegy...

Ezek után újra vártunk....
....vártunk....vártunk...

Három hét kellett a kéményseprők hozzájárulásához, előtte ugye legalább egy hét volt, mire a huzatszámításokat elvégeztettük, stb...

Most nem tudok tovább írni, mert dolgom akadt... innen folytatom...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése